Betrokken studenten 

Wie vindt het niet: onze faculteit is anoniem. Hoeveel studenten zijn er niet in het eerste jaar die direct na hun verplichte werkgroep de eerste trein terug naar huis pakken? Onze faculteit moet het mogelijk maken voor studenten om zich op verschillende gebieden naast hun studie te ontwikkelen. Zo moet de faculteit tegemoet komen aan studenten die zich een jaar voor een studievereniging willen inzetten of in een studentenraad willen plaatsnemen. Of misschien sport je op hoog niveau of zou je graag je eigen onderneming willen beginnen. Volledig flexstuderen is niet het doel, maar de universiteit moet open staan voor alternatieve scenario's en het gesprek met studenten aangaan. Op deze manier raken studenten ook betrokken bij hun universiteit; ze weten bij wie ze terecht kunnen, voelen zich serieus genomen en zien een eventuele aanpassing in het strikte curriculum niet als een kansloze exercitie. De universiteit moet het gesprek dus aangaan en studenten ruimte en kansen bieden, zodat studenten bereid zijn zich in te zetten voor hun faculteit. 

Op deze manier slaan we drie vliegen in een klap: studenten kunnen een actievere studietijd tegemoetgaan, ze krijgen een diverser onderwijsaanbod én de universiteit houdt meer studenten over die zich willen inzetten voor hun faculteit.

Meer academisch, minder beroepsopleiding

Ons onderwijs lijkt steeds meer op een beroepsopleiding voor de advocatuur in plaats van een academische en wetenschappelijke studie. Er moet minder gefocust worden op de Zuidas en de Amsterdam Law Firm, onze studie heeft veel meer te bieden dan de advocatuur in Amsterdam-Zuid. Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor het schrijven van essays, debat en originele literatuur. Op deze manier kan er pas echt de diepte worden ingegaan én leren studenten een essentiële vaardigheid: schrijven. 

Actief en veelzijdig onderwijs voor iedereen

Lezen, lezen en nog eens lezen. Het is belangrijk voor de studie, maar waarom kan dat niet afgewisseld worden met actief onderwijs? Het onderwijsaanbod moet diverser worden voor alle studenten. Een hoorcollege, werkgroep en een eventueel jurisprudentiecollege biedt onvoldoende diepgang en diversiteit aan de student. Essentialia zoals debat, retorica, wetenschappelijk schrijven en andere interdisciplinaire vakken wordt nu niet gedoceerd, behalve aan studenten die het honoursprogramma of Amsterdam Law Firm volgen. Hebben studenten die niet aan deze programma's meedoen geen recht op zulke belangrijke en leuke vakken? Pacta vindt dat iedereen gelijke onderwijskansen moet hebben en dus de opties dit soort vakken te volgen moeten krijgen. 

Een voorbeeld van veelzijdig onderwijs is het plan van Pacta om lezingen/cursussen in te stellen (niet alleen over de advocatuur), waar studenten bijvoorbeeld na het driemaal bijwonen daarvan, een essay hierover kunnen schrijven in ruil voor extra studiepunten. Deze studiepunten zijn extra en niet ter vervanging van het huidige curriculum. Wel kunnen deze punten op het diploma worden vermeld.

Transparantie & privacy

De universiteit moet openheid van zaken geven over beleidskeuzes waar dat mogelijk is. Waarom krijgen studenten bijvoorbeeld zo vaak literatuur voorgeschreven die door docenten zelf geschreven is, in plaats van originele literatuur? Daarnaast is het van groot belang dat de universiteit de privacy van studenten voldoende waarborgt. Zo is Pacta uitdrukkelijk tegen het mogelijke online proctoring-beleid waar de student zijn of haar privacy inlevert zonder overleg, of redelijk alternatief. 

Balans tussen digitaal en fysiek onderwijs

Natuurlijk willen studenten dat de hoorcolleges weer online komen. Maar studenten willen vaak ook een leuke en actieve studietijd. De faculteit ziet het niet zitten om het beleid rondom de online hoorcolleges weer volledig terug te draaien. Pacta ziet een mooie middenweg om tegemoet te komen aan de wens van studenten, maar nog steeds een gezellige en actieve studietijd te garanderen: de hoorcolleges moeten twee weken voor tentamens online komen, en elke dag van het college tussen 18:00 en 22:00 online staan. Zo hebben studenten voldoende tijd om hoorcolleges die zij gemist hebben terug te kijken, maar worden studenten ook gestimuleerd om naar de hoorcolleges te komen zodat de docenten niet voor een lege zaal college staat te geven. 

Democratie: meer inspraak van de student

Iedere rechtenstudent vindt wel dat er iets moet veranderen op onze faculteit. Maar echt de gelegenheid om je stem te laten horen krijgen we niet. Door op Pacta te stemmen kun je natuurlijk indirect je stem laten horen, maar studenten moeten ook meer directe inspraak krijgen. Zo kan de faculteit bijvoorbeeld "inspraak-uurtjes" instellen over specifieke onderwerpen, zodat de faculteit en studenten in nauw overleg met elkaar de actuele onderwerpen kunnen bespreken. Want hoe moet de faculteit beleid opstellen voor de student, zonder eigenlijk te weten wat de student vindt?